el en 

Πολιτική Ποιότητας/Περιβαλλοντική Πολιτική/Υγείας & Ασφάλειας

Η Εταιρία BIRO δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό, κατασκευή και εγκατάσταση συνεδριακών καθισμάτων.

Η Εταιρία δεσμεύεται για την εφαρμογή ολοκληρωμένων Συστημάτων Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Προτύπων ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 αντίστοιχα, σε συμφωνία με τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς νομικές απαιτήσεις και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της καθώς και άλλων διατάξεων που ενυπογράφως έχουν γίνει αποδεκτές από την Ανώτατη Διοίκηση.

Η Πολιτική της Εταιρίας έχει πρωτίστως ως αποστολή την υποστήριξη και προώθηση της Εταιρίας, κατά τρόπο διαρκή
και αποτελεσματικό, στη προσπάθεια που καταβάλλει για να αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων
και υπηρεσιών με τρόπο που να διασφαλίζεται ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο, άμεσα ή έμμεσα, η υγεία των εργαζομέων και ότι
δεν χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον.

Παράλληλα, καθιερώνεται ως βασική αρχή η επαγγελματική δεοντολογία στις σχέσεις με τους πελάτες και τους
συνεργάτες, η διαρκής ποιοτική βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων και των διαδικασιών, καθώς επίσης
και η διαρκή βελτίωση των Διαχειριστικών Συστημάτων.

Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, η Εταιρία δεσμεύεται:

 • να εφαρμόζει μεθόδους και διαδικασίες που ανταποκρίνονται στην τρέχουσα στάθμη της Επιστήμης και Τεχνικής
  καθώς και στις διατάξεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας,
 •  να ενσωματώνει στις αρχές λειτουργίας της, την τήρηση της νομιμότητας και την κοινωνική ευθύνη,
 • να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων και την τήρηση
  του απορρήτου της επεξεργασίας αυτών,
 • να προβαίνει σε αντικειμενική και κοινωνικά υπεύθυνη διαφήμιση των προϊόντων/υπηρεσιών της,
 • να χρησιμοποιεί κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό, σε όλους τους τομείς της,
 • να παρακολουθεί και ελέγχει συστηματικά όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας,
 • να θέτει σε πρώτο πλάνο όλων των δραστηριοτήτων της την πρόληψη περιβαλλοντικού ατυχήματος, εργατικού ατυχήματος & επαγγελματικών ασθενειών,
 • να καθιερώνει και εφαρμόζει κατάλληλα περιβαλλοντικά προγράμματα και προγράμματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία,
 • να υλοποιεί τακτικές διαβουλεύσεις για τα θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία με την συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους,
 • να καθιερώνει και θέτει σε προσομοίωση επαρκή σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών,
 • να καθιερώνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στόχων, φροντίζει για την αποτελεσματική παρακολούθησή τους και εξασφαλίζει επαρκείς πόρους για την επίτευξή τους.

Η απόφαση αυτή, της εγκατάστασης και εφαρμογής των Διαχειριστικών Συστημάτων, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της
βαρύτητας που δίδει η Εταιρία στην υιοθέτηση διεθνών προτύπων που εξασφαλίζουν τον ποιοτικά και περιβαλλοντικά
αποδεκτό και εργασιακά ασφαλή, τρόπο λειτουργίας και ελέγχου των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Τα
πρότυπα διαχείρισης που έχουν αναπτυχθεί, αποτελούν ένα συνδυασμένο σύστημα με απώτερο στόχο τη συνεχή
βελτίωση της λειτουργίας και των επιδόσεων της Εταιρίας και του προσωπικού της. Αυτό ακριβώς αποτελεί επιπρόσθετο
εχέγγυο του κύρους και της αξιοπιστίας της Εταιρίας, προς όλους του συνεργάτες της, ικανοποιεί τις ανάγκες και τις
προσδοκίες των πελατών της για αποτελεσματικές υπηρεσίες και παράλληλα ανταποκρίνεται στα πρότυπα και τις
προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Εταιρία δεσμεύεται για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας, εξασφαλίζοντας ότι είναι γνωστή και
κατανοητή σε όλα τα επίπεδα και ότι εφαρμόζεται από όλους τους εργαζομένους αλλά και τους Υπεύθυνους
Διευθύνσεων, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την υλοποίησή της.

Αρμόδιος για την υλοποίηση και τήρηση των ανωτέρω ορίζεται ο Υπεύθυνος Συστημάτων της Εταιρίας.

Για την BIRO

Βλάχου Αγαθή

Υπεύθυνη Συστημάτων Διαχείρισης

24/04/2019